Herlevend Anabaptisme in Nederland

"Wederom hebt gij gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult den eed niet breken, maar gij zult den Heere uw eden houden. Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet, noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods; Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten Konings; Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken; Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze." Mattheüs 5:33-37

Het belang van eerlijkheid

Het gebod van de Heere

Hebt u weleens gehoord van een leugentje om bestwil? Als u iets zegt enkel en alleen om iemand te behagen of gerust te stellen, neemt u een stap weg van de Heere, die alleen van de waarheid houdt. Toen Hij ons de tien geboden gaf, vertelde Hij rechtdoorzee dat we nooit moeten liegen. Net zoals het verbod op moord, dat geen uitzondering kent voor de beul van de koning of de soldaat op het slagveld, zei de Heere:

"Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste." Exodus 20:16

en maakte daarbij geen uitzonderingen. Bedriegelijke mensen en dienaren van de duivel zullen altijd manieren vinden om God’s wetten te buigen en te breken, maar de trouwe dienaren zullen inzien dat ieder afwijken van de waarheid verkeerd is. Laten we een aantal vaak gegeven rechtvaardigingen doornemen.

Sprookjes

Vaak zullen mensen onwaarheden aan kinderen vertellen, zoals Sinterklaas, feeën en andere mythen zonder uit te leggen wat echt is en wat niet. Zij baseren zich hierbij op traditie. Als Christenen moeten we onze tradities niet baseren op die van deze wereld, maar op die weinige mensen die door de eeuwen heen met grote pijn trouw zijn gebleven aan God. Er zijn verhalen te over om te vertellen hieruit, van de Schepping der Wereld, door Adam, Abraham, Noah, Mozes en David tot aan Christus. En wanneer we verhalen vertellen van andere auteurs, moeten we duidelijk uitleggen wat het verschil is, zodat onze kinderen niet de teleurstelling hoeven doorgaan van het ontdekken dat de tandenfee niet bestaat.

"Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen; want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen." II Timoteüs 2:16

Leugens voor het gemak

Een andere groep leugens die vaak aan kinderen worden verteld is die om het gemak. Maar ik vind zelf dat, hoewel de waarheid niet altijd even gemakkelijk is, we ook andere manieren hebben om onze liefde te tonen, en dat het genoeg is om onze kinderen eraan te herinneren dat de Heere ons altijd liefheeft. Dit zal ons op weg helpen om een betere relatie te hebben met ons kind. Als u een volwassenen een leugen vertelt om hen gerust te stellen, dan zullen ze er al gauw achter komen en zich gedenigreerd voelen. Zo ook zullen kinderen zich meer gerespecteerd voelen wanneer u de waarheid spreekt. Net zoals met kinderen is het prima om grapjes te vertellen, zolang ze het verschil weten tussen feit en fictie.

"Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan." Matthew 25:40

Leugens om gewin

Vanzelfsprekend veracht de Heere, die alle dingen ziet en weet, leugens het meest wanneer verteld om gewin. Als u dacht dat niemand erachter zou komen, dan zult u aan de Heere verantwoording moeten afleggen voor zulke gedachten.

De keerzijde van een eed of belofte

Nu we hebben bevestigd dat alles wat we zeggen waar moet zijn, waarom denkt u dat Jezus ons heeft gezegd nooit een eed of belofte af te leggen? Hij zei, als u ‘ja’ bedoelt, zeg alleen dat, en net zo voor ‘neen’; iets toevoegen, zoals ‘ik beloof’, dat is uit den boze. Jezus' gebod is duidelijk, en we zouden het stipt moeten volgen, ook als u het misschien niet eens bent met de volgende bedenkingen over de mogelijke redenen.

Als u een brief schijft, dan kunt u bepaalde woorden benadrukken, om beter uw punt over te brengen.

Maar wat gebeurt er als ieder woord dikgedrukt staat?

Dan werkt het niet.

Bij iedere eed of belofte is er een keerzijde; het benadrukt de waarheid van de stelling. Daarmee communiceert het ook dat andere stelling wellicht niet waar zijn. Als ik de ene keer zeg ‘ik zal er morgen zijn’, maar een andere keer zeg ‘ik beloof dat ik er morgen ben’, en daarbovenop bij het aangaan van een huwelijk woorden als ‘ik zweer / beloof plechtig’ in de mond neem, dan heb ik drie soorten waarheid gecreërd, waar de Heere er één voorschrijft. Het is onmogelijk om het éne te benadrukken zonder die nadruk van het andere weg te halen, en het is onmogelijk om de éne stelling méér waar te maken zonder twijfel te zaaien over de waarachtigheid van alle andere stellingen.

Dus, laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen.