Herlevend Anabaptisme in Nederland

"En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert." Hebreën 10:25

Beachy Amish Menonnieten in Ierland

De Amish-Mennonieten Kerk van Waterford werd opgericht in 1992, ondersteund door de Beachy Amish-Mennonieten Genootschap Kerken in de Verenigde Staten via het Komité voor Mennonietenzaken (MIC), die financiële en materiële ondersteuning biedt en organiseert voor kerkelijke missies in Europa.

Waarom Ierland? Er waren twee stellen daar op zoek naar anabaptistisch Christelijk gezelschap om samen het geloof te bevestigen en versterken. Nadat ze twee predikanten hadden gestuurd om de omstandigheden in verschillende regio’s van Ierland te onderzoeken, richtten ze de Portally Cove kerkmissie op nabij Dunmore East (gemeente Waterford), hetgeen nu Dunmore East Christian Fellowship heet.

Bijna dertig jaar later komt deze kerk nog steeds samen om de Heere te prijzen, om biddend, lerend, en aanmoedigend het blijde, productieve christlijke leven te tonen. Moge de genade van God met hen zijn.

Als u meer informatie wilt kunt u dat op hun website vinden, of bellen met Daniël Yoder op +353 51 385005.