Herlevend Anabaptisme in Nederland

Dunkard Brethren in Nederland

Wij zijn Dunkard Brethren

Hallo! Mijn vrouw en ik zijn verheugd u mee te delen, dat we zijn gedoopt in de naam van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Hiermee zijn we volwaardige leden geworden van de Dunkard Brethren kerkgenootschap, en wij hopen dat we niet de enigen zullen blijven in Europa, die zich aansluiten. Het geeft een fantastisch gevoel van rust, om ouderlingen te hebben waar we achter kunnen staan, en broeders en zusters aan onze zijde met hetzelfde doel voor ogen.

Dunkard Brethren meeting near Bethel to see baptisms

Van 4-8 juni is er in de Dunkard Brethren General Conference. Vanuit iedere Dunkard kerk komen dan niet alleen de ouderlingen, maar hele gezinnen, naar 1 plek samen om de doctrine te bespreken die we met zijn allen hebben afgesproken. Zo stellen we regels samen, over hoofdbedekking, kledij, technologie, de avondmaalsviering etc. met als doel om iedereen in staat te stellen de Wil van God te volgen in het dagelijks leven.

Geen één Ware Kerk

Er is natuurlijk een duidelijk onderscheid tussen de geboden, die van God zelf komen, en de regels die we samen afspreken als kerkgenootschap. Er zijn al genoeg kerken die beweren, dat hun kerk de enige echte is, wier leden de enigen zullen zijn in het hiernamaals, en wier kerk doctrine de enige juiste interpretatie is van de Schrift. Zo zijn de Dunkard Brethren absoluut niet. We erkennen, dat er sommigen in ons midden zullen zijn, die te licht bevonden zullen worden. Net zo, weten we dat er in allerlei kerken overal ter wereld mensen zullen opstijgen met Christus, als Hij weer komt om de Zijnen naar de hemel te leiden.

"Twee vrouwen zullen te zamen malen; de ene zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Twee zullen op den akker zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden." Lukas 17:35-36

Jezus eerst

We blijven natuurlijk allereerst volgelingen van Jezus Christus. Laten we niet zeggen; deze is van Apollus, die van Cephas, (zie 1 Kor. 1:12 ) want we zijn allemaal dienaars van God, volgens het evangelie van Christus, en de genade die Hij voor ons allen heeft afgekocht. Het doel van deze website blijft om een spil te zijn, om christenen met elkaar in contact te brengen, zodat u ook een steun hebt in broeders en zusters die leven naar het Woord van God. Wees welkom, alle kinderen van God.