Herlevend Anabaptisme in Nederland

"En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods." Ephesians 3:19

Liefde uit Polen

Aan allen die Gods wil zoeken in hun leven; u wordt met liefde begroet door onze broer en zuster in Polen. We waren gezegend elkaar onlangs te kunnen ontmoeten, na verschillende bijna-ontmoetingen in de afgelopen jaren dat we contact hadden. Het was een gezegende tijd samen, en een herinnering die we zullen koesteren.

Maandag gingen we naar de dierentuin in Krakau. Het was een vreugdevolle ervaring om de verwondering in kinderogen te zien over de wonderen van Gods schepping. We zagen prachtige blauwe vissen, glibberige slangen, de zachte reuzenolifanten en de trotse pauw die met gespreide staart het pad versperde.

Kind kijkt naar aquarium

We zagen apen die allemaal samen op een tak zaten, elk de rug van de aap ervoor verzorgend. Het is een aangeboren deel van ons, vooral bij mensen, om elkaar te willen helpen, en om samen deel uit te maken van een gemeenschap. "(...) Het is niet goed dat de man alleen zij" Genesis 2:18 Zelfs met slechts twee of drie samen op één plaats kunnen we elkaar versterken, elkaar aansporen en op elkaars geloof bouwen.

Als ik van dichtbij in het gezicht van een baviaan kijk en zijn uitdrukkingen zie, herinnert mij dat God ons beiden heeft gemaakt; wij hebben de neiging in ons, onze verschillen groter te maken, ons te richten op wat ons onderscheidt, en door die verschillen te verzuimen onze naaste lief te hebben. Maar Gods liefde reikt over alle grenzen heen - er is geen grens aan de breedte, en diepte en hoogte van Gods liefde, en geen mens kan er onberoerd door blijven, want het verandert ons hart in het raken. Eerst drenken we het in ons, nemen zoveel mogelijk op, als levend water dat we hard nodig hebben. Vervolgens bevredigt het ons, verwarmt het ons en sterkt het ons in het geloof. Tenslotte straalt ons hart, wanneer het vol is, Gods liefde uit naar allen die dichtbij zijn, en geen menselijke verbeelding kan ons ervan weerhouden die liefde te delen.

foto van apen

Kijkend naar het verschrikkelijke, lage gerommel van een tijger die ons vertelt over zijn macht, herinnert het ons aan wat de christenen leden onder Nero’s bewind in Rome. Toen de christenen in de arena geconfronteerd werden met een zekere dood, kwam er een kalmte over hen. Terwijl allen toekeken en zich verwonderden, vormde Gods uitverkoren volk een kring, met het gezicht naar elkaar toe, en bad terwijl zij naar de eeuwigheid in de hemel reisden. Velen die dit zagen kwamen tot geloof, omdat het duidelijk was dat dit bijzondere volk iets had buiten de vleselijke wereld die zij kenden.

vroege christenen in het colosseum van Rome

Het was niet allemaal vreugde, om in de dierentuin te zijn. We zagen ook de trieste ogen van een eenzame aap, die niet sprong of speelde of klom; zittend in zijn kooi staarde hij alleen maar naar de grond, een gevangene die niet begrijpt waarom de jungle plotseling is gekrompen tot dit kleine stalen verblijf. Waarschijnlijk verloor hij de familie die hij vroeger had, om voor ons tentoongesteld te worden. Misschien bent u ook eenzaam, maar heeft Christus u kracht gegeven; de kooi van de zonde is doorbroken, de kracht van de Heilige Geest is u gegeven tot zegen.

foto van fietsers

Toen we afscheid namen op het station, vertelde mijn broer hoe, bij het samen fietsen, de renners elk een beurt vooraan nemen, de wind breken, terwijl degenen achteraan op de voet volgen en rusten. Degene die voorop rijdt, gebruikt vrijwillig alle extra energie die hij heeft om de anderen zo lang mogelijk te helpen, voordat hij opzij gaat en de tweede, die klaarstaat en op zijn beurt wacht, deze rol laat overnemen. Op dezelfde manier helpen wij christenen elkaar naar beste vermogen, door op een zelfopofferende manier in elkaars behoeften te voorzien, zoals Jezus ons leerde.

"Niemand zoeke dat zijns zelfs is; maar een iegelijk zoeke dat des anderen is." I Korintiërs 10:24

We zullen elkaar missen, maar hoewel we nu 1200 km van elkaar verwijderd zijn, zullen we elkaar, als de Heer het wil, spoedig weer ontmoeten. We verlangen beiden naar christelijke kerken in Europa die trouw zijn aan Gods woord, en hadden elkaar veel te zeggen en overeen te komen wat betreft de liefde. Hoewel de wereld het christelijke begrip van liefde misschien veracht of belachelijk maakt, geloven wij dat wij elkaar moeten liefhebben als broeders en zusters; helaas hebt u dit waarschijnlijk al zo vaak horen zeggen - maar zoals bij zoveel bijbelse waarheden moeten wij stilstaan en goed nadenken wat de woorden betekenen. Als uw broeder of zuster enige nood heeft, is dat net als uw eigen nood - u zou niets van wat u voor uzelf hebt sparen als uw broeder of zuster het nodig heeft. Het is, eerlijk gezegd, een tragedie als iemand die beweert christen te zijn naar bed gaat met eten te over in zijn voorraadkast, terwijl een ander in zijn nabijheid honger lijdt. Liefde ondersteunt ons, doet ons geloof herleven en dwingt ons ook.

De behoefte om te delen en de behoefte aan liefde dwingen ons om samen geloofsgemeenschappen te vormen, en wij verlangen overal naar trouwe kerken. In deze gebroken wereld moet u misschien ver reizen om dit te vinden, maar wij moedigen u aan en sporen u aan dit offer te brengen. Als u bedenkt wat de vroege christelijke kerk heeft geleden omwille van Christus, en inderdaad dat Christus zijn leven heeft afgelegd voor u, helpt dat ons om het offer te brengen dat nodig is voor Gods Koninkrijk. God heeft u geroepen, en Hij wacht tot u antwoordt. Zal Jezus u gereed aantreffen, als Hij komt?