Herlevend Anabaptisme in Nederland

"Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen." MattheĆ¼s 18:20

Neem contact op

Wij zijn Tama en Carmen McGlinn; we zijn gedoopt als leden van de Dunkard Brethren Kerk. We geven thuisonderwijs aan onze 5 kinderen (leeftijden 1 t/m 7) en wonen in Noord-Oost Friesland.

Als u met ons in contact wilt komen, dan kunt u mij emailen op tama@anabaptist.nl - wij kunnen u ook in contact brengen met andere Anabaptistische groepen.

U kunt eventueel ook bellen op 0519 789 905, of een brief sturen naar:

fam. McGlinn
De Buorren 8, 9132LX Engwierum