Herlevend Anabaptisme in Nederland

"Meester! welk is het grote gebod in de wet?" Mattheüs 22:36

Christelijke belijdenis

Wij geloven in de éne almachtige liefdevolle God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Wij geloven in Zijn Zoon Jezus Christus die Zijn leven heeft gegeven en daarmee vergeving heeft gekocht voor ieder zondaar. Wij geloven dat Jezus is herrezen uit de dood na drie dagen en verder ging met prediken en aanmoedigen van de heiligen om goede daden te verrichten, en om het evangelie te verspreiden over de hele wereld. Nadat Hij naar de hemel opsteeg, blijft de Heilige Geest nog altijd bij ons om ons te herinneren aan de aanwezigheid van God en om ons de liefde in te boezemen om grote daden in Zijn Naam te doen. Onze liefde voor de Heere en voor alle mensen van de wereld is de vervulling met het meest belangrijke gebod.

Anabaptistische belijdenis

Als anabaptisten prediken, leren en volgen wij alle leringen van Koning Jezus, waaronder: